Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Tháng Tư 13, 2017

ISPM 15

Các tiêu chuẩn quốc tế mới được quy định trong Quy ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC) cho các biện pháp kiểm dịch động thực vật số 15 mô tả rằng vật liệu đóng gói bằng gỗ cần phải được xử lý để đảm bảo rằng nguy cơ dịch bệnh trong ngành thương mại quốc tế được giữ ở mức thấp nhất có thể.

Công nghệ Xử lý Nhiệt (HT) thích hợp để xử lý Vật liệu đóng gói bằng Gỗ (WPM) theo yêu cầu xuất khẩu ISPM15. Nếu không xử lý theo ISPM15, WPM không thể xuất khẩu sang nhiều nước ở Châu Âu cũng như Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand, Úc, Mexico, Canada và Hoa Kỳ. Số lượng các nước yêu cầu xử lý ISPM15 đối với hàng nhập vào nước họ đang ngày một gia tăng.

EcO2 có thể xây dựng một phòng xử lý Nhiệt tại cơ sở của khách hàng, hoặc gỗ của khách hàng sẽ được giao đến nhà máy của chúng tôi tại Bình Dương,Việt Nam , và lấy lại vào ngày hôm sau. Gỗ được đóng dấu theo chứng chỉ được yêu cầu và có thể dễ dàng vận chuyển trên toàn cầu.